Opslag

Viser opslag fra februar, 2019

Breakthrough in the search for graphene-based electronics

Ny avanceret måde at bruge grafen på til elektronik kan virkelig vise sig at være større end "bare lige" - men det tager formentlig nogen år før vi ser resultatet... Breakthrough in the search for graphene-based electronics

Trump hader og bekæmper EU - vi er nødt til at stå sammen i Europa!

USA med Trump ved roret ser EU som en "fjende" - det er en gammel holdning og vi er naive hvis vi tror USA er vores venner - det står helt klart for mig, at EU er vores bedste bud på at forsvare vores egne værdier og at de enkelte nationer i EU ikke er stærke nok til selv at stå imod. Danmark har i rigtig mange år været mere på USAs side på bekostning af os selv og det Europa vi er en del af... Why Trump and his team want to wipe out the EU | Natalie Nougayrède | Opinion | The Guardian

Telegram Messenger

Google Hangouts er på vej til at blive lavet om - muligvis til noget SMS halløj bundet til telefonen eller noget andet - jeg er ret træt af deres dårlige vane med at nedlægge de værktøjer jeg bruger... Jeg har valgt at skifte chat til Telegram - der både er sikker, elegant, virker på alle platforme/enheder og er ikke "i lommen på nogen". Efter at have brugt den i nogen tid, kan jeg sige at jeg er virkelig glad for skiftet! Jeg kan fanges på - https://t.me/guffedk Telegram Messenger

Politik som offentligt ombud?

Nogen har været så søde at formulere min gamle idé om at udpege landets ledelse som offentligt ombud - dvs valgt tilfældige i den voksne befolkning for en given periode. Jeg har selv foreslået seks år med halvdelen forskudt, så der hvert 3 år bliver udskiftet halvdelen, mens alle ender med at sidde i 6 år og ikke bliver genvalgt. Det giver fokus på idealer og visioner uden tanke for at skulle genvælges...  Politikere bør vælges ved lodtrækning

Ytringsfriheden reduceres igen i Danmark...

https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE11171013/naergaaende-spoergsmaal-om-regionsudgifter-vaekker-vrede-forkasteligt/

Staten kan ikke inddrive gæld...

Med de massive problemer Staten har omkring budgetter og effektivitet, vil vi så have dem til at overtage sundhedsvæsenet?! https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11184987/ny-rapport-statens-gaeldsinddrivelse-er-fortsat-i-store-problemer/

TDC's mobil overvågning overholdt ikke reglerne

https://www.version2.dk/artikel/tdc-faar-alvorlig-kritik-at-totalovervaage-danskerne-1087472

Landbruget svigter miljø løfter

Frivillige aftaler med industrien og landbruget? Det er dumt og naivt at overlade regulering af miljø til nogen, der mister indtægt ved at gøre det... Landbrugets løfter om miljøbevidsthed og lavere udledninger har igen vist sig at være uden hold i virkeligheden og de har stort set intet gjort! Vi har nu problemer med at få rent drikkevand og vi kan ikke lade industrien og landbruget tage ansvar. Det er politikernes opgave at sætte grænser for miljø forurening for ellers styrer industriens grådighed. https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11181401/landbruget-har-svigtet-groenne-loefter-fra-landbrugspakke/

Pesticider og forurening tvinger boringer til at lukke og truer drikkevandet - Aarhus

Gift i mange danske vandboringer - med store sager i København, Århus og over resten af landet... ! Vi er kun lige begyndt at se konsekvenserne af landbrugets med fleres uansvarlige forbrug af kemikalier... Vi kommer til at lide under grådighedens ligegyldighed overfor almindelig fornuft i fortiden... Pesticider og forurening tvinger boringer til at lukke og truer drikkevandet - Aarhus : Hver femte boring i Aarhus Kommune har været nødsaget til at lukke, mens en tredjedel af drikkevandsboringerne indeholder pesticider. Det er fortiden, som hjemsøger vores drikkevand, men nutidens forurening lurer også som en fare for drikkevandet.

Microsoft Azure mister kunders data

Du har selv ansvar for alle data du lægger hos Microsoft - selvom deres manglende evner til it drift medfører data tab hos rigtig mange af deres kunder... Tør du satse dine data? http://nakedsecurity.sophos.com/2019/02/01/dns-outage-turns-tables-on-azure-database-users/

Falcks øverste ledelse kendte til hemmelig 'masterplan' | Penge | DR

Det er en decideret og helt berettiget lorte sag for Falck - de vidste at meget af det de sagde var løgn og gik personligt efter flere medarbejdere, som var blevet overført til firmaet BIOS, der havde vundet konkurrencen om at køre ambulancer for Region Syd. Falcks øverste ledelse kendte til hemmelig 'masterplan' | Penge | DR