Opslag

Viser opslag fra januar, 2006

Muhamed, Jyllands Posten og den danske regering

eller ytringsfrihed og demokrati? Efter min bedste overbevisning har Jyllands Posten rigtig kvajet sig - ikke fordi de ikke har ret til at sige og gøre hvad de måtte have lyst til, for det giver vores lov heldigvis ret til, men fordi de efter min mening har tilsidesat almindelig respekt og anstændighed ved, især i denne tid med regeringens og Dansk Folkepartis hadske ytringer (der naturligvis også er grundlovssikrede), bevidst at pisse på Islam og Muhamed. Hertil kommer statsministerens langmodighed og henholdende holdning til at "tage afstand fra" denne chikane mod en anerkendt og respekteret trosretning - en ting der ellers ofte nok bliver krævet den anden vej, når der kommer mindretals ytringer, der ikke passer med Pia Kjærsgårds meninger. Jeg mener det vil være passende for den danske regering at melde klart ud, at vi i Danmark har ytringsfrihed, men at de tegninger og udtryk der ligger bag, ikke er officiel dansk politik og at vi naturligvis respekterer religiøse og poli

Biobenzin - kun danske politikere har ikke fattet pointen...

I forlængelse af tidligere skriverier omkring udvalgte politikeres ligegyldighed omkring miljø, lanbrug etc., er hér seneste omtale af, hvad vi kunne opnå med biobenzin - metanol produceret af landbruget til gavn og glæde for de fleste - kun undtaget de politikere, der hellere vil beskytte den danske olieindustri til skade for miljøet... Link til Jyllands Postens artikel

Efter 11. September...

har enhver magtsyg statsorganisation haft en fantastisk dag i legetøjsbutikken. Både herhjemme og i USA har magthaverne tilsidesat almindelige retssikkerhedsregler og givet beføjelser til fx. politi og efterretningsvæsen, der skævvrider den grundlovssikrede tre-deling af magten. I USA har præsidenten tilsidesat gældende lovgivning og påbudt den militære eksterne efterretningstjeneste af udføre overvågning over en bred kam af landets indbyggere... Endnu engang er retssikkerheden smidt ud med badevandet... Bruce Schneiers nyhedsbrev

Google reklamer...

Thi man er jo kun en ussel skrædder og siden jeg er blevet selvstændig med Specialistgruppen , er mine øjne blevet åbnet for reklamer - så nu må jeg se om ikke jeg kan blive rig i en fart på det der "web-halløj"... ;-)