søndag den 13. december 2009

Tæv bøllerne?Ja, naturligvis skal politiet forfølge og standse kriminelle! Nej, selvfølgelig skal de ikke slå med knipler på siddende demonstranter uanset hvordan de skaber sig!

Masseanholdelse - en anelse nidkært?
[..] masseanholdelse, hvor næsten 1.000 mennesker blev anholdt. Af dem havde kun 20 begået noget strafbart...
Skulle stadig gerne være en retsstat - ikke en politistat ala Judge Dredd...

Politi slog på siddende demonstranter

Politiet brugte peberspray mod frihedsberøvede

torsdag den 10. december 2009

Endnu en minister lyver om uddannelse


Ja, man fristes da til at tænke om et udvalg af regerings politikerne er så dumme og naive, at de ikke tror de vil blive fanget i at lyve om deres baggrund - en relativ enkel sag at kontrollere eller om de er så arrogante at de ikke mener de behøver at opføre sig anstændigt. Nu er det Inger Støjberg (V) og senest har det været Bendt Bendtsen (V).

Når de er ligeglade men den slags ubetydeligheder, hvor galt står det så til når det er sager der virkelig er vigtige? Problematiske dokumenter bliver rutinemæssigt fjernet forlagt når det er belejligt. Holdninger bliver vendt 180 grader når det er opportunt og politiske modstandere kaldt landsskadelige - nærmer sig landsforrædere - når de tillader sig at stille sig kritiske overfor beslutninger som de - og store dele af befolkningen - er uenig med regeringen i...

Regeringen anklaget for Tibet-løgn

fredag den 11. september 2009

Prostitution - så lad dog folk selv bestemme!

Hvorfor skal moralsk snæversynede politikere bestemme hvordan folk via lovlige handlinger kan tjene til
ProstituteImage via Wikipedia
dagen og vejen? Så længe det foregår mellem voksne på frivillig basis kan jeg ikke få øje på problemet. Argumentet lyder ofte at kvinder (og mænd!) kan føle sig presset til at gå ind i prostitution - men forklar mig hvorfor det skulle være anderledes end andre jobs som folk ikke vil have - jeg tror der findes mange andre brancher hvor folk i lavtlønsjobs har det dårligt med at gå på arbejde. Dem ville jeg principielt hellere hjælpe end en person der kan lide sit arbejde som prostitueret!

Giv det helt frit, kræv autorisation med fx. løbende sundhedskontrol på lige fod med andre servicefag som fx. chauffører og kantinemedarbejdere. Opkræv skat og moms og giv fradrag for udgifter på lige fod med alle andre selvstændige - alt andet vil i mine øjne være forkert.

Argumenter med at ville beskytte kvinder der illegalt smugles ind i landet er jeg helt enig i - det har bare ikke noget at gøre med prostitution men derimod slaveri - det er allerede ulovligt og det uanset hvad branche folk tvinges ind i - så sæt dog ind dér og lad det ikke gå ud over helt andre gruppers erhverv. Fordi der findes sort arbejde i byggebranchen kriminaliserer vi da ikke alm. håndværkere!

Vi skal ikke smide fornuften ud selvom vi ikke er enige i folks valg af erhverv!

Vil kvinder overhovedet ligestilling?!

Vi har ikke behov for at indføre regler, der favoriserer bestemte grupper - hér kvinderne. De skingreste stemmer i debatten ønsker bestemt ikke ligestilling - de snakker for positiv særbehandling og så står jeg af. Hvis kvinderne vil ind skal de naturligvis have en chance - samme chance som alle andre - hverken mere eller mindre.
Jeg er så træt af at høre på kvinders fortræffeligheder og hvorfor de skal have særbehandling i bestyrelser, virksomhedsledelser og politiske pladser. Når de snakker dårligt om et mandsdomineret samfund er det ikke fordi de er imod særbehandling - de vil bare have det til deres fordel istedet. Min naive barnetro var at de ville have rigtig ligestilling og det har jeg støttet igennem årene, men det var da noget af en opvågning for mig at se hvad den virkelige agenda er...

Populismen styrer ligestillingsarbejdet

tirsdag den 18. august 2009

Rønn fejlinformerer om brosten i kirke

Politiet tæver fredelige demonstranter - dét er galt nok, men nu forsøger Birthe Rønn Hornbech (V) at dække over det... Trist - jeg havde ellers stor respekt for hende før hun blev minister - nu oplever jeg hende som gående fra den ene katastrofe sag til den anden. Jeg ser det som symptomatisk for den siddende regering. Suk!
Brorsons Kirke in Copenhagen, Denmark.Image via Wikipedia

Rønn fejlinformerer om brosten i kirke: "Integrationsministeren mener brosten fundet i Brorsons Kirke beviser Kirkeasyls voldelighed. Men præsten har selv slæbt dem ind - for seks år siden."

Betjent bag kvælertag går fri

Magt arrogance igen hos politiet. Det kan godt være de er provokeret, bange, for dårligt uddannede eller hvad ved jeg, men det kan aldrig berettige, at gerningsmændene i en sådan sag ikke undersøges nærmere og straffes eller politiet som myndighed straffes for at bringe uskyldige i livsfare! Det er ulækker at se hvordan politifolk i denne sag dækker over hinanden i total misforstået korpsånd eller det der er værre... !!

Betjent bag kvælertag går fri: "Det var meget kritisabelt og beklageligt, at politiet i en sag fra Herlev bragte en 20-årig glarmesterlærling i livsfare ved at tage halsgreb på ham. Men der vil ikke ske mere i sagen, da det ikke kan bevises hvem af de deltagende betjente, der tog halsgrebet."

fredag den 14. august 2009

Urimelig politi-vold ved fredelig protest?

Det er rystende billeder der - uanset årsagen til Politiets indgriben - virker som voldsomt urimelig magtanvendelse. Ser man videoen igennem undres man over hvordan politiet tilsyneladende uprovokeret sprayer peberspray udover flokken og slår flere demonstranter med knipler - normalt betegnet som "vold med et stumt instrument" hvilket politiet kun må anvende hvis de er i fare. Der bør efter min mening gennemføres retssager mod politiet i denne sag for at få afklaret om de er gået ud over deres beføjelser. Vi skal aldrig have en politistat hvor politiet straffer på stedet efter forgodtbefindende! Denne opførsel er i mine øjne voldsomt skadelig for politiets omdømme og befolkningens respekt for dem.
”De billeder, vi så i går, af en spinkel pige, som bliver gennembanket med en knippel af en politibetjent, er simpelthen kvalmende. Sådan noget må bare ikke foregå i en retsstat, punktum. Derfor er det også helt ufatteligt, at justitsminister Brian Mikkelsen ikke tager klart afstand fra episoden. Det er jo netop ham, som skal vogte retsstaten. Vi kan ikke som danskere være tjent med en justitsminister, som ikke har forstået, hvad retssikkerhed betyder.”, siger Anders Samuelsen.
Ung kvinde klager over knippeltæsk: "Kvinden fik otte slag med en politiknippel, selv om hun sad ned, viser video fra Brorsons Kirke."
Reblog this post [with Zemanta]