Dansk kendskab til CIA flyvninger over Grønland?

Jeg har mere end svært ved at forestille mig, at ingen i det offentlige Danmark har haft kendskab til de ulovlige flyvninger i Dansk luftrum og anvendelse af danske lufthavne under falske forudsætninger. At de så har været brugt til transport af illegalt tilbageholdte fanger, der udsættes for tortur bekvemmeligt langt væk fra USA, gør jo kun situationen helt uacceptabel!

Med det nære militære og efterretningsmæssige samarbejde med USA, som Fogh med venner roser og praler af, så passer det ikke godt med den påståede uvidenhed om denne forfærdelige optræden - enten bliver Danmark holdt for nar eller også lyver staten om sandheden... Jeg ved ikke hvad jeg skal være mest ked af...

Kommentarer

Anonym sagde…
Problemstillingen er, at fundementalistiske muslimer udgør den største sikkerhedstrussel for DK - det er alle enige om, selv SF. Disse mennesker har erklæret krig mod os og fjenden befinder sig allerede i vort land og planlægger allerede terroraktioner. Er man villig til for at fastholde vort demokrati og undgå terroraktioner, at gå på krompromis med brug af totur f.eks. ? Ja, er svaret. Er det et brud på menneskerettighederne ? Nej er svaret.

Jf. EMD (Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol) som dømmer i sagerne vedrørende EMRK så nyder demokratiets fjender (som også er EMRKs fjender da EMRK bygger på demokratiet) slet ingen beskyttelse af de i konventionen beskyttende rettigheder. Denne udtalelse kan læses direkte i dommen Refah Partisi, der angik et religiøst parti, som pga. deres modstand mod demokratiet, ikke nød beskyttelse af konventionens artikel 9 om religionsfrihed.

Ligeledes kan du læse direkte af EMRK artikel 17 at konventionen ikke beskytter personer som forsøger at undergrave EMRK samt demokratiet.
Det ville da også være absurd hvis demokratiet og EMRKs fjender kunne påkalde sig de selv samme rettigheder og friheder som de forsøger at undergrave. Netop dette synspunkt regulerer artikel 17.

"Artikel 17"
"Intet i denne konvention må fortolkes, som om den medførte ret for nogen stat, gruppe eller person til at indlade sig på nogen virksomhed eller udføre nogen handling, der tilsigter at tilintetgøre nogen af de heri nævnte rettigheder og friheder, eller at begrænse dem i videre omfang, end der er hjemmel for i konventionen."

Konklusionen er derfor at disse mennesker, slet ikke nyder beskyttelse af de selvsamme menneskerettigheder
Jeg er ikke helt sikker på, om du kommenterer den omtalte sag vedr. regeringens redegørelse for CIA's formodede overflyvninger?

Men du kommenterer måske snarere på om de omtalte fanger skal nyde nogen form for retssikkerhed fordi de ikke er tilhængere af vores måde at leve sammen på?

Hvis det sidste er tilfældet, så er jeg ganske uenig med dig - retssikkerhed er sikkerhed for en fair behandling jf. konventioner og traktater for ALLE! Hvis vi begynder at undtage dem vi ikke kan lide fra vores regler, så er vi ved at forlade vores eget demokrati og vores værdier - for så er der ikke længere lighed i samfundet og så er vi ikke bedre end dem.

Hvis USA ikke mener der er problemer med at torturere fangerne, hvorfor gør de sig så stor ulejlighed med at flyve fangerne jorden rundt? Så kunne de vel med fordel klare det hjemme i Guds eget land?

Jeg frygter den dag vi af frygt opløser de grundlæggende værdier hele vores vestlige verden bygger på!
kvols sagde…
Nej, det er "sjovt", som USA godt kan bruge lande som Syrien, Cuba osv. når det gælder om at overtræde fundamentale menneskerettigheder. "Slyngelstater" som man ellers til daglig er yderst kritisk overfor, pga. deres manglende respekt for menneskerettigheder, demokrati, vestlige værdier (herunder jo især kapitalisme og "forbrugerdemokratur"). Mon ikke det i virkeligheden er det, der menes med demokrati: Mulighed for at vestlige megafirmaer kan tjene flere penge på slavearbejdere i fjernøsten, til gavn for os alle. Altså alle os i den vestlige verden, forstås. Eller i hvert fald nogle af os...

Populære opslag fra denne blog