Redegørelse viser ikke behov for internetlogning

Redegørelse viser ikke behov for internetlogning:
Efter at have nægtet at give oplysninger om konkrete eksempler på brugen af logningsbekendtgørelsen til både Folketinget og pressen har Justitsministeriet nu fremlagt ti konkrete sager. Sagerne er fremlagt efter krav fra EU-Kommissionen efter en mislykket evalueringsrapport sidste år ikke rigtigt gav nogen ny viden om, hvordan medlemslandene rent faktisk brugte oplysningerne. Logningsreglerne er kontroversielle i flere EU-lande og er af EU’s tilsynsførende for Databeskyttelse, Peter Hustinx, blevet betegnet som »det mest privatlivskrænkende instrument, som nogensinde er blevet indført af EU«.
Ifølge Justitsminister Morten Bødskov (S) viser de ti sager, at logningen nytter.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog