Endelig krav om automatisk lys bag på biler - det er aldeles tåbeligt at biler må køre rundt uden lys bagpå når der...

Endelig krav om automatisk lys bag på biler - det er aldeles tåbeligt at biler må køre rundt uden lys bagpå når der er krav om at lyset foran altid skal være tændt, så man umiddelbart er klar over om en bil er parkeret eller i trafikken.
Jeg ønsker at der altid skal være lys på både for og bag uanset lysforholdene.
Der er simpelthen ingen rimelig grund til at biler skal køre delvist mørkelagt rundt...
http://ekstrabladet.dk/biler/derfor-koerer-saa-mange-biler-med-slukkede-baglygter/6184271

Kommentarer

Ja tak, lys i både for- og bag-lygter uanset lysforholdene - det er en stor hjælp i vores perception af andre billister!
Povl Kvols sagde…
Jeg mener stadig det er en tåbelig idé, at man skal bruge lys bagpå midt på dagen. Det minimerer kontrasten til stoplyset, og det har ingen sikkerhedsmæssig betydnig. Lys foran har en virkning, så man kan se, at en bil er "i live", og muligvis er kørende i retning mod dig. Lys bagpå har ingen sikkerhedsmæssig effekt!
Povl Kvols sagde…
§ 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.
Povl Kvols jeg er helt uenig med dig i at det ikke har nogen effekt - også selvom du gentager det flere gange☺
Povl Kvols sagde…
Ret beset gentager jeg det vist højst én gang, men overdrivelse siges jo at fremme forståelsen. 😉
Povl Kvols sagde…
Jeg har stadig svært ved at se, hvilken sikkerhedsmæssig effekt kørelys har bag på biler. Det lyder for mig som om nogle prøver at løse et andet problem, nemlig at en del ikke er i stand til at betjene lyset på bilen, især i lygtetændingstiden, omend det efterhånden er sjældent jeg ser disse mørklagte biler. Jeg ser til gengæld mange, der ikke bruger langt lys i mørke, ikke blinker når der skiftes vognbane på motorvejen, ikke blinker ud af rundkørsler, ikke bruger positionslys men i stedet holder ind til siden med fuldt lys, osv. Disse problemer ser jeg som hver især mindst lige så store, som biler uden baglyd i lygtetændingstiden. Ved at automatisere endnu mere af lyset, det jeg desvære en helt reel risiko for, at bilister bliver endnu dårligere til at betjene lyset på deres biler.
Povl Kvols problemet er jo at det netop er delvist automatisk og folk derfor ikke tænker over at de er mørke bagpå. Og ja, generelt er bilister så gode som de kunne være, men netop denne del kan så enkelt virke helt af sig selv, så jeg forstår ikke hvorfor det ikke må være... Vi får flere og flere støtte systemer og de virker entydigt forbedrende for sikkerheden.

Populære opslag fra denne blog