Sådan ser det "moderne demokrati" ud - politi der skyder på egne borgere og valgsteder der bliver lukket samt...

Sådan ser det "moderne demokrati" ud - politi der skyder på egne borgere og valgsteder der bliver lukket samt politikere der blander sig i valghandlingerne med et mindretal der systematisk bliver tilsidesat... Hvor er EU henne til at fordømme og straffe den slags? Det ligner kinesiske eller mellemøstlige tilstande, men foregår lige nu i Europa - i Spanien!
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9915321/politiet-affyrer-gummikugler-mod-demonstranter-i-catalonien/

Kommentarer

Det paradoksale er at politiets voldsomme fremfærd sandsynligvis vil styrke det katalanske ønske om uafhængighed.
Det kommer an på definitionen på demokrati. To dele af magtens tredeling har erklæret afstemningen ulovlig. På basis af at det er ulovligt har regeringen så forsøgt at stoppe valget. Jeg tvivler på at politiet greb til gummikugler som det første.

Jeg tror de færreste stater ville sidde afslappet hvis en region valgte at lade hånt om de love, som gælder for området.
Malthe Høj-Sunesen jo, men det er jo ikke Jylland eller Bornholm vi snakker om, det er mere som at se på Grønland eller Færøerne...
En korrespondent på DR beskrev de beskudte som ældre borgere, der i flok havde sat sig ned i flok udenfor valglokalerne i protest.
Måske Kina formelt har ret når de dikterer forholdene i Taiwan og Tibet, men det gør sig ikke godt i verdenspressen...
Peder Thorsø Lauridsen Ikke desto mindre kunne man arbejde indenfor de rammer, som staten opsætter - som f.eks. skotterne var i stand til. Som både Grønland, Færøerne og Island var i stand til. At overtræde lov og dom er dumt. Er det udemokratisk? Njah, i et repræsentativt demokrati er ikke specielt meget som er decideret demokratisk. Jeg forstår godt at de vil lade sig skille fra Spanien, og hvis de kan arbejde indenfor lovens rammer skal de endelig udnævne deres egen republik.

Det her er en sag hvor mange har ret og ingen vandt.
Malthe Høj-Sunesen - Tilstedeværelsen af en lovtekst er ikke tilstrækkeligt grundlag for at afklare retfærdighed, og når det tilsyneladende blot er et spørgsmål om at den spanske grundlov erklærer Spanien som en uopløselig enhed, er det ikke en lov som er rimeligt grundlag for at beordre politiet til at undertrykke en storstilet mod-demonstration.
Johnnie Hougaard Nielsen Hvad er da retfærdigt?
Malthe Høj-Sunesen - Det er jo ikke noget som kan sættes på specifikke regler, men et hovedtræk må være et etisk syn på lighed, således at det fx må være legitimt at arbejde for at Spanien ikke nødvendigvis skal bestå som en uopløselig enhed, når dette indbærer flertalsdiktatur. Og ja, det er i høj grad muligt at også en grundlov kan være etisk problematisk.
Johnnie Hougaard Nielsen Det er ganske legitimt at arbejde for at ændre grundloven. Men må det arbejde ikke nødvendigvis lægges indenfor loven? Det er trods alt deres paragraf 2, som catalonierne går imod.

Harry Jessen I den danske Grundlov er der ikke en passus om hvad Danmark er - udover at Grundloven gælder for alle dele af Kongeriget Danmark.
Malthe Høj-Sunesen - Nej, sådant arbejde må ikke nødvendigvis lægges indenfor loven som foreskriver en uopløselig enhed. Når højesteret bruger denne præmis til at bekæmpe arbejde for en en anden verden end grundlovens tekst, har de dermed afgjort at dette ikke er legitimt.

Det er forståeligt at den statsmagt (incl. højesteret) som er domineret af det øvrige Spanien ikke bifalder opsplitning af kongeriget, men det gør det ikke ok at beordre politiet til at undertrykke folk som er ved at markere en anden holdning.
Johnnie Hougaard Nielsen Du misforstår hvad jeg skriver.

Jeg tror at du tror at jeg skriver, at man skal arbejde indenfor rammerne af grundloven. Men jeg forsøgte at hinte til, at man kan arbejde for en grundlovsændring. Hvis man ændrer den passus som definerer hvad Spanien er løses problemet - og både Baskerlandet og Catalonien ville formentlig udnytte den ændring.

Jeg har på intet tidspunkt sagt at den spanske regerings ageren har været korrekt i denne sag. Men den catalanske regionsregering har heller ikke retten på sin side.
Malthe Høj-Sunesen - Jeg vil anse det for stærkt urealistisk med en forestilling om først at arbejde specifikt for en grundlovsændring, med henblik på at tillade opløsning af den enhed, som det ser ud til at der er stort flertal i de øvrige regioner. Et dødfødt projekt, bl.a. fordi de øvrige regioner har asymmetrisk økonomisk fordel af Spaniens enhed.

Derfor har uafhængighedsbevægelser intet alternativ til at fokusere på uafhængighed, og derved komme på tværs af den grundlov som ser ud til at være udformet med henblik på at tryne forestillinger om uafhængighed - og lige pt udnyttes til dette formål.

Altså er det en nødvendighed med "civil ulydighed" (bevidst overtrædelse af paragraffer som er i modstrid med retsfølelse). Dette har den lidt skæve "fordel" at det provokerer magthaverne til så voldsomme modreaktioner at det fremmer kampen mod denne undertrykkelse. Det er ganske normalt at lovgivning først ændres efter at den systematisk overtrædes.

Ja, det er noget rod, men skilsmisser er jo ganske ofte forbundet med skænderier, kampe og "mindre pæne" manøvrer. Hvor aftalen ellers var "til døden os skiller".

Populære opslag fra denne blog