Stop det populistiske vanvid - de danske regioner har leveret hospitalsdrift i verdensklasse og indenfor de rammer...

Stop det populistiske vanvid - de danske regioner har leveret hospitalsdrift i verdensklasse og indenfor de rammer som staten har ønsket - at politikerne og dermed vælgerne sætter niveauet så lavt er en anden ting... Desværre bærer politikernes argumenter tydelig præg af alvorlig uvidenhed og dermed handler debatten ikke om faktuelle forhold...
Regionerne har holdt budgetterne samtidig med store politiske krav om besparelser. Det kan ikke gøres bedre af staten og det vil være uendeligt dumt at lukke regionerne.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/laeger-sygeplejersker-og-patienter-userioest-uansvarligt-og-rigtig-daarlig-ide

Kommentarer

Tais P. Hansen sagde…
Med undtagelse af børneafdelingen på Roskilde, så har jeg heller ikke haft synderligt gode oplevelser med mine hospitalsbesøg.

Måtte også ty til det private for at få afklaret min allergi, som man i det offentlige ikke gad bruge tid på - de ville hellere bare udskrive medicin end diagnosticere.
Bemærk venligst, at det er regeringens ordre de udfører - regionernes opgave er at gennemføre det indenfor budgetterne. De sætter ikke selv niveauet - det gør de folkevalgte politikere, der køber stemmerne med skattelettelser.
Tais P. Hansen sagde…
Peder Thorsø Lauridsen Kan du dokumentere de skattelettelser? Jeg har nemlig ikke set noget til dem i årevis, og er godt træt af at høre den, efter min mening, falske undskyldning.
Tais P. Hansen bilerne er blevet noget billigere de sidste par år. Det letter skattetrykket.

Topskattegrænsen blev til i år hævet noget mere end tidligere år.
Tais P. Hansen sagde…
Malthe Høj-Sunesen Grøn ejerafgift er steget, ejendoms skattebilletten er steget, rentefradraget er faldet. Fakta er at trods fast årlig lønstigning, er udbetalingen faldet samtidigt med at udgifterne stiger.

Stop nu bare den oversimplificerede retorik om at det hele er skattelettelsernes skyld.
Tais P. Hansen Du bad om dokumentation om skattelettelser. Det gav jeg. Så rykker du målposterne. Den slags dårlig argumentation gider jeg sådan set ikke anerkende.
Tais P. Hansen sagde…
Malthe Høj-Sunesen Siden hvornår er modargumentation blevet til at flytte målposterne?

Mit argument går på at det grundlag som i gængs tale kaldes skattelettelser, i realiteten er omfordeling af skat med et negativt nettoresultat for den skattepligtige.
Tais P. Hansen Du beder om A. Siger at det ikke er B.

Det er vitterligt at flytte målposterne.
Tais P. Hansen sagde…
Malthe Høj-Sunesen Jeg skriver at "billigere biler" og "hævelse af topskatten" ikke er en skattelettelse, når man samtidigt hæver andre poster på skatteregnskabet, så slutresultatet stadig betyder at man betaler mere i skat.

Populære opslag fra denne blog