Det er så råddent og usselt!

Det er så råddent og usselt! Utrolig belejligt at alle beviser er slettet og politiets ledelse går fri af ansvar for noget der går hele vejen op til Justitsministeriet! Det var ikke gået i USA og måske har vi brug for samme regler i Danmark for aktivering?
https://www.dr.dk/nyheder/politik/politichefers-mails-blev-slettet-forud-tibet-kommissionens-undersoegelse

Kommentarer

Lars Larsen sagde…
Det stinker noget så eftertrykkeligt. Er det vanligt at have en politik om at slette mails 30 dage efter arbejdsforholdets ophør ? Det er jo ikke private mails!
Povl Kvols sagde…
Ingen backup? Intet spor på mail serveren?
Lars Larsen - Jeg tror ikke at det er usædvanligt med en politik om bredt at slette brugerkonti, incl. email, når en medarbejder har forladt arbejdspladsen.

Det er jo ret sjældent at der er brug for at grave tilbage i tiden, men der kan da argumenteres for en slags "digital postbog", der sikrer arkivering af korrespondance, uafhængig af den enkelte medarbejder, således at den heller ikke er væk hvis vedkommende selv sletter.
I USA gav en omfattende skandale med bla sletning af beviser som fx emails en masse ballade og medførte indførelse af Sarbanes–Oxley Act - efter den skal alt gemmes i en længere periode og sletning medfører i sig selv straf.

Populære opslag fra denne blog