Videnskabelig uredelighed er desværre nem at finde eksempler på - især i medicinske og fødevare sammenhænge, hvor...

Videnskabelig uredelighed er desværre nem at finde eksempler på - især i medicinske og fødevare sammenhænge, hvor løgnagtige firmaer, for økonomisk vindings skyld, konstruerer resultater, der mest af alt ligner løgn for at sælge deres nye produkter - og desværre har de ofte sundhedsmyndigheder til at acceptere propagandaen uden videre. Intet under at en bekymret befolkning i stigende grad stiller spørgsmålstegn ved nye "sundhedsfakta". -Og naturligt er afventende overfor fx nye mirakelvacciner og overbehandling af normale tilstande.
Alle der forsvarer fx "den etablerede medicinalindustri" eller andre forskningsinstitutioner (og desuden ofte gør nar af kritikere!) - uden at bevare en egen skepsis og anerkender disse problemer - er for mig fanatikere.
Vi bør i stedet støtte os til langt mere etiske og redelige forskere som fx Nordic Cochrane Centre (http://nordic.cochrane.org/) giver indtryk af at være og støtte deres nødvendige kamp mod dårskab og grådighed.
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science

Kommentarer

Ben Goldacre er IMHO en af de mest sobre stemmer i denne debat, fordi hans kritik er meget klart funderet i både videnskabsteori og empiri, ligesom den faktisk positivt anviser handling fremad. Hans bøger 'Bad Science' og 'Bad Pharma' kan klart anbefales.
Tim Lauridsen netop, jeg taler ikke for eller imod... Det er den kritiske og reflekterede holdning der er så vigtig...
Jeg oplever desværre ofte den naive og nedladende holdning, at enhver kritik eller forbehold er idiotisk og viser at man ikke forstår...

Populære opslag fra denne blog